top of page

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a) Giriş

 Inspired olarak, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

b) İşlediğimiz Kişisel Veriler

INSPIRED  olarak web işaretçileri, pikseller, etiketler, çerez kayıtları gibi pazarlama bilgisi verilerinizi işlemekteyiz.

 

c) Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

INSPIRED , kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir.:

• Sitenin güvenli bir şekilde çalışabilmesi,

• Kullanıcıların site üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmet ve özelliklerden faydalanabilmesi,

• Kullanıcıların site üzerindeki tercihleri üzerinden sitenin işlevli hale getirilmesi ve sitenin kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirilmesi,

• Ziyaretçilerin site kullanımlarının analiz edilmesi ve site üzerindeki genel eğiliminin tespit edilmesi,

• Elde edilen ziyaret verilerinin kullanılarak yeniden pazarlama faaliyetleri için medya destekleme çalışmalarında kullanılması.

 

d) Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde herhangi bir hukuki talep, iddia veya uyuşmazlık halinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili kişilere aktarılabilecektir.

 

e) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

INSPIRED , kişisel verilerinizi internet sitesi ve diğer elektronik ortamlar üzerinden otomatik yöntemlerle toplamaktadır. Kişisel verileriniz, INSPIRED’ın meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın alınması gibi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

f) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre  Inspired'ın Teşvikiye Mah, Deryadil Sokak No: 71/A

Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak info@hello-ic.com e-posta adresine iletebilirsiniz. 

bottom of page